Persoonsgegevens die wij verwerken

Ground Fighting Academy verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Foto’s en video’s

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Ground Fighting Academy verwerkt geen gevoelige of bijzondere persoonsgegevens.

Waarom we gegevens nodig hebben

Ground Fighting Academy verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Contact- en adresgegevens zullen gebruikt worden om leden te contacteren over:
  • Nieuwe of gewijzigde diensten en producten
  • Aankondigingen en verslag doen van evenementen
  • Het afhandelen van betalingen
 • Foto’s en video’s worden mogelijk gebruikt voor promotionele doeleinden en gepubliceerd op:

Hoe lang we gegevens bewaren:

Ground Fighting Academy zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Bij beëindiging van uw lidmaatschap of als u hier specifiek om vraagt zullen alle verzamelde persoonsgegevens verwijderd worden uit ons archief. Op alle gegevens die worden verzameld via de contactformulieren op deze website geldt een bewaartermijn van één jaar.

Delen met derden

Ground Fighting Academy deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ground Fighting Academy blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

Ground Fighting Academy maakt gebruik van Google Analytics om het websitegebruik van bezoekers in kaart te brengen. Google heeft geen toestemming om de verzamelde informatie te delen met andere partijen of te gebruiken voor andere Google diensten. Bij bezoek aan deze website wordt uw IP-adres geanonimiseerd.

Naast functionele cookies die u in staat stellen deze website te gebruiken worden geen andere cookies zonder uw toestemming opgeslagen. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@gfajiujitsu.nl. Ground Fighting Academy zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Ground Fighting Academy neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@gfajiujitsu.nl.

Contactgegevens

Wanneer u contact wilt opnemen met Ground Fighting Academy, kunt u ons als volgt bereiken:

Straatnaam en nummer: Sweelinckstraat 22
Postcode en plaats: 8916 GV Leeuwarden
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 55562744
Telefoonnummer: 06 – 28 26 79 39
E-mailadres: info@gfajiujitsu.nl